Geodeticca - Aktuality

GEODETICCA na ZMOS

GEODETICCA predstavila svoje produkty určené pre mestá a obce na rade Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) dňa 12.11. 2013 vo Vysokých Tatrách. Viac o ZMOS na tomto mieste.