Geodeticca - Aktuality

Hospodárske noviny o spoločnosti GEODETICCA

Vo februári 2013 zverejnili Hospodárske noviny rozhovor s jedným zo spoločníkov spoločnosti. Rozhovor informuje o vízii a úspechoch spoločnosti od jej začiatkov až po súčasnosť vrátane jej rastu počas svetovej hospodárskej krízy. Viac sa dočítate na tomto mieste.