Geodeticca - Aktuality

Komponenty na výskum a vývoj mobilného mapovacieho systému

Spoločnosť GEODETICA VISION, s. r. o., Floriánska 19, 040 01 Košice ako osoba podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “verejný obstarávateľ“ a „ZVO“) tohto času  plánuje zadať zákazku, ktorej predmetom je dodanie tovaru s názvom „Komponenty na výskum a vývoj mobilného mapovacieho systému“.

Výzva na predloženie ponuky

Informácia o spracúvaní osobných údajov