Geodeticca - Aktuality

Laserové skenovanie sa začína presadzovať v poisťovníctve

Ak sa chystáte zdokumentovať stav majetku v určitom čase je ťažké nájsť niečo lepšie ako 3D laserové skenovanie.

V takomto prípade by malo byť samozrejmosťou, že poisťovacie spoločnosti začnú vo zvýšenej miere využívať laserové skenovanie na dokumentáciu stavu poisťovaného majetku určujúc tak základ pre oceňovanie a záväzky.

 „Je to obrovský rozdiel,“ povedal Lothar Brummel počas svojej prezentácie v SPAR Europe, „oproti prechádzaniu sa s ceruzkou, zápisníkom a možno pár fotografiám.“

Brummel je generálny manažér marketingu v spoločnosti VATRO Trocknungs und Sanierungstechnik GmbH & Co. Je to spoločnosť pôsobiaca na 34 miestach v Nemecku. Špecializuje sa na pomoc spoločnostiam poškodených živlami (voda, oheň). Spoločnosť úzko spolupracuje s poisťovňami v oblasti likvidácie škôd a spravodlivého odškodňovania postihnutých klientov.

Publiku v SPAR Europe povedal, že keď sa dozvedel o možnostiach laserového skenovania, okamžite poslal zamestnancov na školenie týkajúce sa laserového skenovania a sám využil možnosť tréningu poskytovaného Z+F, ktoré ho uviedlo do technológie.

 „Akonáhle som videl možnosti laserového skenovania,“ povedal Brummel, „pomyslel som si, ‘Pánečku, toto by bolo niečo pre nás a niečo revolučné pre poisťovníctvo.’“

Vedúci oddelenia forenzných služieb Z+F Jörg Meixner bol ten, ktorý predstavil laserové skenovanie vo VATRO v roku 2008. Potom, ako sme mali možnosť vidieť ako sa polícia a forenzné komunity ujali laserového skenovania uvedomili sme si, ako by z tohto mohlo benefitovať aj poisťovníctvo. „Prečo by mali poisťovne využívať laserové skenovanie?“ opýtal sa rétoricky. „Pretože poskytuje objektívne 3D dáta poistenej spoločnosti. S úplnou presnosťou vedia čo poisťujú. Všetok poistený majetok je zdokumentovaný a neexistuje rozpor v prípadoch keď sa niečo vyskytne dodatočne. Buď to tam vtedy bolo, alebo nie.“

 „Môj dom je poistený,“ zavtipkoval, „a požiadali ma, aby som im priniesol fotografiu môjho domu. Čo tak asi budú robiť s fotografiou prednej časti môjho domu?“

Meixner povedal, že dokonca aj psychologický efekt laserového skenovania je ďalšou z výhod pre poskytovateľov poisťovníctva. „Ak majiteľ spoločnosti vie, že všetok jeho majetok je zdokumentovaný vie, že poisťovňa vie čo vlastní a čo je poistené,“ povedal. „V menšej miere sa tak vystavuje riziku.“

V nasledujúcom videu, Meixner a Brummel diskutujú o špecifickom využití laserového skenovania pre poisťovníctvo:

Viac sa dočítate na tomto mieste.