Geodeticca - Aktuality

Mini futbalový turnaj

Pod záštitou Národnej diaľničnej spoločnosti sa dňa 14. septembra 2013 konal mini futbalový turnaj pri príležitosti 3. výročia začatia prác na stavbe R4 „Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť“. Turnaj sa konal v obci Kechnec a zúčastnili sa ho zástupcovia partnerských spoločností spomínanej stavby. Medzi nimi aj spoločnosť GEODETICCA, ktorej tím sa umiestnil na 2. mieste.