Geodeticca - Aktuality

ONLINE MONITORING DEMONTÁŽE STARÉHO MOSTA V BRATISLAVE

GEODETICCA nasadila do praxe svoj výskumný projekt s názvom A.M.O.N. Systém je nasadený na zabezpečenie nepretržitého monitoringu počas demontáže Starého Mosta v Bratislave. Zabezpečuje monitoring podpornej konštrukcie umiestnenej na súlodí (3 spojené lode). Táto konštrukcia podopiera nosnú konštrukciu Starého Mosta v Bratislave počas demontáže.

Keďže je podporná konštrukcia stále v pohybe je nutné ju monitorovať nepretržite. V tomto projekte bol zvolený interval záznamu dát 1 sekunda pre polohové a fyzikálne dáta a 5 sekúnd pre obrazové dáta.

Monitorujeme:

  • Polohu  podpornej konštrukcie
  • Náklon podpornej konštrukcie
  • Výšku podpornej konštrukcie
  • Výsuv lisov
  • Teplotu
  • Situáciu (obrazový záznam)

 

A.M.O.N.

je cenovo dostupný automatizovaný systém určený na on-line monitoring geometrických a fyzikálnych parametrov stavebných objektov (mosty, tunely, priehrady, bane, budovy, ...) ako aj prírodných objektov (zosuvné pásma, skalné bralá, lomy...)

Systém funguje  pre koncových užívateľov ako webová služba a umožňuje v reálnom čase získavať informácie o monitorovaných objektoch 24 hodín denne / 365 dní v roku. V každom okamihu sú informácie o správaní sa objektu dostupné cez webové rozhranie a pre potreby dlhodobých analýz sú tieto dáta uchovávané v databáze.

Správanie každého objektu sa dá pozorovať a analyzovať pomocou rôznych, do jednej siete spojených geodetických, geotechnických a fyzikálnych senzorov.