Geodeticca - Aktuality

Práca spolohovými a obrazovými údajmi opäť efektívnejšia

Vedúca spoločnosť pôsobiaca na Slovensku v oblasti zberu a spracovania polohových a obrazových údajov GEODETICCA, s.r.o. zakúpila pre účelyleteckej fotogrametriešpeciálne upravené lietadlo Tecnam MMA,zvyšujúc tak efektivitu, rýchlosť a kvalitu poskytovaných produktov a služieb.

Na základe požiadaviek spoločnosti GEODETICCA, s.r.o. upravila rakúska spoločnosť Airborne Technologies (ABT) lietadlo Tecnam MMA pre použitie špičkovejvýbavy obsahujúcejfotogrametrickú kameru VexcelUltraCamLp ako i riadiaceho letového a georeferenčnéhosystémuApplanix. Zefektívnilatýmmožnosti lietadla v oblasti užitočného zaťaženia i usporiadania interiéru kajuty, čím sa spojili výhody, ktoré boli doposiaľ výlučne doménou omnoho väčších lietadiel.Nemenej zaujímavý je tiež zväčšený rozsah prevádzkovej rýchlosti.

„Uspokojovanie stále narastúcich nárokov našich zákazníkov nás viedlo k významnému investičnému rozhodnutiu zakúpiť nové lietadlo, špeciálne upravené pre použitie špičkovej fotogrametrickej výbavy, obsahujúcej kameru UltraCamLp,  ako i potrebného softwarového vybavenia. Tecnam MMA je jedinečné lietadlo, ktoré nám umožňuje kombinovať všetky tieto atribúty spoločne s najdôležitejším faktorom – bezpečnosťou prevádzky. Spoločnosť ABT odviedla vynikajúcu prácu pri prispôsobení lietadla pre účely leteckej fotogrametrie. Je vzrušujúce byť prvou spoločnosťou na svete využívajúcou lietadlo Tecnam MMA pre účely veľkoformátovej fotogrametrie,“ vysvetľuje riaditeľ pre rozvoj, Ing. Marek Kožarík, PhD. zo spoločnosti GEODETICCA, s.r.o.

Letecká fotogrametria predstavuje významnú inováciu v oblasti zberu obrazových a priestorových dát o území, ktoré sú podkladom pre tvorbu ortofotomáp, digitálneho modelu terénu a pre extrakciu technických a účelových máp a objektov zo snímkovaného územia. Využitie produktov leteckej fotogrametrie je rozsiahle, predovšetkým v oblasti územného plánovania, energetiky, pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, budovania infraštruktúry a v logistike. Digitálne ortofotomapy a digitálny model terénu sú základným podkladom takmer každého geografického informačného systému (GIS).

Spoločnosť GEODETICCA, s.r.o., poskytuje komplexné a moderné riešenia v oblastiach informačných systémov, leteckej a pozemnej fotogrametrie, 3D laserového skenovania, 3D a 2D grafiky, inžinierskej a priemyselnej geodézie, katastra nehnuteľností a kompletnýchmajetkoprávnych služieb.

Viac na www.geodeticca.sk

Ďalšie informácie Vám poskytne:
GEODETICCA, s.r.o., Ing. Vladimír Kudlička, konateľ spoločnosti
tel.: +421 55 7288 758
e-mail: geodeticca@geodeticca.sk

 Galéria obrázkov

 LiedadloTecnam MMA