Geodeticca - Projekty EU

Projekty EÚ

 • Doteraz realizované projekty:
 1. Názov projektu: Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest
  Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  ITMS: 27110230165
  Stav: ukončený Viac o projekte
 2. Názov projektu: Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest
  Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
  ITMS: 25110120097
  Stav: ukončený Viac o projekte
 3. Názov projektu: Vzdelávanie zamestnancov (projekt pomoci de minimis)
  Poskytovateľ: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
  Riadiaci zamestnanci získali medzinárodne uznávaný certifikát v riadení projektov Prince2: Foundation a Practitioner
  Stav: ukončený
 4. Názov projektu: A.M.O.N.                                                                                       
  Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
  Stav: ukončený Viac o projekte
 5. Názov projektu: 3D AMON SERVER                                                                                
  Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
  Stav: ukončený Viac o projekte

Galéria obrázkov

Projekt 1 - ITMS: 27110230165

Projekt 2 - ITMS: 25110120097

Projekt 4

Galéria videí