Geodeticca - Aktuality

Vizualizácie pomáhajú pripraviť sa na zvýšenie morskej hladiny

Výskumníci Univerzity Britskej Columbie vytvorili počítačové vizualizácie zvyšujúcich sa morských hladín v nízko položenej pobrežnej samosprávnej oblasti. Týmto ilustrovali možnosti prispôsobenia sa následkom dopadu klimatických zmien akými sú záplavy a vlnobitie.

Výskumníci spolupracujú so samosprávou južného Vancouveru v Kanade, ktorá je obklopená vodou z troch strán, pričom sa do roku 2100 očakáva zvýšenie morskej hladiny o 1,2 metra. Je to zmena, ktorá by ovplyvnila množstvo obydlí na pobreží, rozvojové trendy vnútrozemských predmestí, cesty i oblasti určené pre poľnohospodárske využitie.

Značná časť infraštruktúry je vybudovaná pod súčasnou, rovnako i predpokladanou výškou vodnej hladiny a mohla by byť v prípade porušenia hrádze zaplavená. Vytvorené vizualizácie znázorňujú ako sa rôzne adaptačné stratégie, ktoré by mohli byť v samospráve implementované, využívajú pri rozhodovaní o tom ako sa najlepšie pripraviť pre budúcnosť.

 „Podľa mňa sú vizualizácie jediným spôsobom, akým dokážete vyrozprávať celý príbeh o zmene klimatických podmienok a jej dopadoch na nízko položené prímorské oblasti,“ hovorí David Flanders, výskumník pracujúci pre Skupinu Pokročilého Krajinného Plánovania (Collaborative for Advanced Landscape Planning - CALP), ktorá je súčasťou Univerzity Britskej Columbie. Bol to on, kto prezentoval tento výskum na výročnom stretnutí Americkej Asociácie Vedeckého Pokroku 2012 (2012 Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science - AAAS) vo Vancouveri. „Inými slovami v tomto prípade platí, že vidieť naozaj znamená uveriť.“

 „Môže byť ťažké predstaviť si, čo môže pre územie znamenať zvyšujúca sa hladina morí. Naše vizualizácie dávajú ľuďom pohľad na to, ako bude ich svet a ich vlastné dvory vyzerať v budúcnosti. Pomáhajú ľuďom pochopiť, ako môžu klimatické zmeny a ich vlastné rozhodnutia pri riešení klimatických dopadov ovplyvniť kvalitu života .“

Viac info