Geodeticca - Aktuality

Význam tvorby infraštruktúr

Európski geoinformatici chcú zdôrazniť význam tvorby infraštruktúr priestorových informácií
Pozvánka do priestorov Vodárenského múzea v Bratislave na pravidelné jesenné stretnutie európskych geoinformatikov v rámci EUROGI Extra Members Meeting, na ktorom budú predstavené aj doterajšie výsledky v oblasti budovania infraštruktúr priestorových informácií na Slovensku a v Čechách.
Viac sa dočítate na tomto mieste