Geodeticca - GTI

GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE

ic_geod_form.png

2% dane pre GTI

Profil:

Cieľom občianskeho združenia je:

  • realizovať vedecko-výskumné projekty zamerané na vývoj a aplikáciu nových technológií a inovácií, ktoré súvisia s geodéziou a príbuznými vednými odbormi,
  • aplikovať výsledky výskumu do reálneho života a praxe,
  • podporovať vedu a výskum na školách a v spoločnosti.

Sídlo:
Floriánska 19
040 01 Košice
Slovenská republika

Kontakt:
web: www.geodeticca.sk
email: geodeticca [@] geodeticca.sk
fax: +421 55 7288 760
telefón: +421 55 7288 758

Fakturačné údaje:
IČO: 42112842
DIČ: 2023158335
Banka: VÚB, a.s.
č. účtu: 2837375057/0200