Geodeticca - Prečo práve my

Prečo práve my

Dôvodov, prečo by ste sa možno chceli stať súčasťou nášho tímu je niekoľko:

  1. Patríme medzi najväčšie spoločnosti v odbore na území SR
  2. Realizujeme projekty na celom území SR
  3. Sme dynamickou, progresívne zmýšľajúcou spoločnosťou s ambicióznymi cieľmi a víziami
  4. Uplatnenie u nás nachádzajú samostatní a spoľahliví ľudia, ktorí vedia čo chcú a sú motivovaní dosahovať (spoločnosťou ale i sebou) stanovené ciele
  5. Dávame šancu mladým absolventom aj skúseným odborníkom
  6. Spoločnosť má viacero oddelení takže, ak prejavíte záujem a bude to v súlade so záujmami spoločnosti, časom môžete pracovať a získavať skúsenosti nie len v jednom odbore, ale aj v iných súvisiacich odboroch
  7. Spoločnosť podporuje ďalší profesný rast (odborný, riadiaci) – u nás nezostanete stáť na „jednom mieste“
  8. Sociálny program spoločnosti zahŕňa podporu výučby anglického jazyka a športu