Geodeticca - Galéria obrázkov

Galéria obrázkov

Inžinierska geodézia

 • Diaľnica D1 Svinia - Prešov - západ
 • Diaľnica D1 Fričovce - Prešov - západ
 • Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce

Kataster nehnuteľnosti

 • Sútlač katastrálnej mapy s ortofotosnímkou

Fotogrametria

 • Ortofotosnímka
 • Lietadlo Tecnam MMA
 • Ortofotosnímka -> DTM -> Mračno bodov
 • Fotogrametria / Farebný model -> TIN -> GRID -> Vrstevnice

Laserové skenovanie

 • Výstupy laserového skenovania
 • Fiľakovský hrad

Grafika

 • Vizualizácia parku
 • Vizualizácie diaľnic a rýchlostných ciest
 • Virtuálna realita v živote

Informačné systémy

 • Ukážka prostredia WebGisu
 • Územný plán obce vo WebGise
 • Porastová mapa vo WebGise
 • Ukážka prostredia 3D WebGisu