Geodeticca - História

História

História našej spoločnosti sa začala písať v lete roku 2003. Boli to časy keď všetko bolo prvýkrát – prvý stroj, prvé auto, prvý zamestnanec, prvý väčší kontrakt, ...

Začiatky boli naozaj ťažké, ale zvládli sme to a život začal pomaly roztáčať svoje kolesá a udalosti naberali rýchly spád. Náš malý plamienok, ktorý sme zubami nechtami držali pri živote sa konečne rozhorel. Prichádzali noví zákazníci aj zamestnanci a starí zostávali. Úlohy naberali na komplexnosti. Od mapovania, cez vytyčovanie, budovanie vytyčovacích sietí pre priemyselné parky, mosty a tunely až po odborné a manažérske zabezpečenie najväčšieho infraštruktúrneho projektu na Slovensku akým je v súčasnosti výstavba rýchlostnej komunikácie R1 v okolí Nitry. K tomu pribudli komplexné služby v rámci Katastra nehnuteľností, bez ktorých by sa nezaobišla žiadna stavba.

Ale to nie je všetko. Geodeticca vznikla s jednou obrovskou túžbou v srdci – a to bolo 3D laserové skenovanie. Muselo však uplynúť 6 rokov, kým sa nám podarilo tento sen splniť. V zime roku 2009 k nám dorazil aj vďaka podpore z NADSME jeden z najmodernejších skenerov súčasnosti Leica ScanStation C10 a k nemu špičkový softvér a hardvér.  Vyhradili sme si jeden rok na testovanie a hľadanie najoptimálnejších metód skenovania a hlavne spracovania meraní, keďže objem dát získaných skenerom je obrovský a každý zákazník potrebuje niečo iné. V tomto roku by mali z našich služieb v oblasti 3D laserového skenovania profitovať naši zákazníci v oveľa väčšej miere ako doteraz.

Najväčší skok v technologickom vývoji firmy však predstavuje kúpa komplexného fotogrametrického systému, ktorého jadrom je digitálna fotogrametrická kamera Vexcel UltraCam Lp. Súčasťou systému je aj navigačný a riadiaci systém od Applanixu a gyrostabilizačná podložka Somag. Tento systém je umiestnený v našom lietadle TECNAM MMA.

Tu sa naša história končí a začína prítomnosť.

  • Spoločná fotografia
  • Spoločná fotografia
  • Spoločná fotografia