Geodeticca - Komplexnosť služieb

Komplexnosť služieb

Jedinečnosť spoločnosti GEODETICCA, s.r.o. spočíva v komplexnosti poskytovania profesionálnych a moderných riešení v oblastiach zberu, spracovania a využitia polohových a obrazových údajov, inžinierskej a priemyselnej geodézie a katastra nehnuteľností.