Geodeticca - Poslanie a vízia

Poslanie a vízia

Jedinečnosť spoločnosti GEODETICCA, s.r.o. spočíva v komplexnosti poskytovania profesionálnych a moderných riešení v oblastiach zberu, spracovania a využitia polohových a obrazových údajov, inžinierskej a priemyselnej geodézie a katastra nehnuteľností. Cieľom je uspokojovanie stále sa zvyšujúcich nárokov našich zákazníkov za primeranú cenu tak, že využitím našich produktov a služieb zákazník získava maximálnu pridanú hodnotu.

Víziou spoločnosti bude aj v budúcnosti:

  • Poskytovať produkty a služby najvyššej profesionálnej a technologickej hodnoty
  • Všetkým členom spoločnosti zabezpečiť primerané pokrytie ich potrieb
  • Aktívne sa podieľať na vývoji a aplikácii inovácií v odbore