Geodeticca - Profil

Profil

Hlavné oblasti pôsobenia:

WebGIS, informačné systémy, letecká fotogrametria, 3D laserové skenovanie, 3D a 2D grafika, inžinierska a priemyselná geodézia, kataster nehnuteľností, kompletné majetkoprávne služby

Počet zamestnancov:

Spoločnosť patrí medzi najväčšie spoločnosti v odbore (90% zamestnancov má VŠ vzdelanie), 14 autorizovaných geodetov, 14 certifikovaných projektových manažérov Prince 2, 4 osoby s bezpečnostnou previerkou pre stupeň dôverné, 1 osoba s bezpečnostnou previerkou pre stupeň tajné.

Technologické vybavenie:

  • Dopravné lietadlo Tecnam MMA
  • Digitálna fotogrametrická kamera Vexcel UltraCamLp
  • Inerciálny systém Applanix
  • 3D laserový skener Leica ScanStation C10
  • Moderný prístrojový park Leica
  • Špičkové hardwarové a softwarové vybavenie

Pôsobnosť: územie celej Slovenskej republiky

GEODETICCA - prezentácia spoločnosti