Geodeticca - Veda a výskum

Veda a výskum

Spoločnosť, okrem vlastných zdrojov, využíva na financovanie projektov v oblasti vedy a výskumu aj možnosť čerpania prostriedkov z eurofondov.

Vedecko-výskumné aktivity smerujú k využitiu existujúcich moderných technológií, ako aj k vývoju nových technológií v odbore na podporu, zefektívňovanie a modernizáciu práce a tiež využitie výstupov pre skvalitnenie života človeka.