Geodeticca - GTI

GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE

Profil:

 Celem stowarzyszenia obywatelskiego jest:

  • Realizacja projektów naukowo-badawczych mających na celu rozwój i wykorzystanie nowych technologii i innowacji, związanych z geodezją i pokrewnymi dziedzinami nauki,
  • Zastosowanie wyników badań w realnym życiu i w praktyce,
  • Wspieranie badań naukowych w szkołach i w firmie.  

Siedziba:
Floriánska 19
040 01 Košice
Słowacja

Kontakt:
web: www.geodeticca.sk
email: geodeticca [@] geodeticca.sk
fax: +421 55 7288 760
telefon: +421 55 7288 758

Dane do faktury:
Regon: 42112842
NIP: 2023158335
Bank: VÚB, a.s.
nr konta: 22837375057/0200