Geodeticca - Badania naukowe

Badania naukowe

Firma, oprócz własnych źródeł, do finansowania projektów w dziedzinie badań naukowych wykorzystuje również możliwość absorpcji środków unijnych.

Naukowo-badawcze działania dążą w kierunku wykorzystania istniejących zaawansowanych technologii, jak również rozwoju nowych technologii w branży w celu wsparcia, usprawnienia i modernizacji pracy oraz wykorzystania rezultatów wyników w celu poprawy jakości życia człowieka.