Geodeticca - Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Geodezja inżynieryjna

 • Autostrada D1 Svinia - Prešov zachód
 • Autostrada D1 Fričovce - Prešov zachód
 • Autostrada D1 Mengusovce - Jánovce

Ewidencja gruntów i budynków

 • Mapa ewidencyjna i ortofotosnímkou

Fotogrametria lotnicza

 • Zdjęcie lotnicze
 • Samolot Tecnam MMA
 • Zdjęcie lotnicze - DTM - Chmura punktów
 • Kolorowy model -> TIN -> GRID -> Warstwice

Skanowanie laserowe

 • Modele obiektów 3D w pożądanym formacie, na dowolnym poziomie szczegółowości
 • Zamek w Fiľakowie

Grafika

 • Wizualizacja PARKU
 • Wizualizacja autostrad i dróg ekspresowych
 • Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej

Systemy informacyjne

 • Przykładowe środowisko WebGisu
 • Plan zagospodarowania miejscowości w WebGise
 • Mapa drzewostanów w WebGise
 • Przykładowe środowisko 3D WebGisu