Geodeticca - Zasady

Zasady

Pełna sukcesów historia istnienia firmy na rynku potwierdziła, że zasady którymi się kierujemy są podstawowymi warunkami powstania długotrwałych, dobrze funkcjonujących relacji międzyludzkich. Nie ma znaczenia czy są to relacje wewnątrz firmy (wobec pracowników i między nimi nawzajem), albo relacje firma – klient, klient - firma. Zasady są następujące:

1. Zasada wiarygodności 

Pierwsza i najważniejsza. Zaufanie wyrasta z wiarygodności, bez zaufania nie mogą prawidłowo funkcjonować żadne relacje ani procesy, w których bierze udział człowiek. 

2. Zasada współdziałania i efektywności

Ta zasada wyraża skuteczność i współdziałanie wykorzystywanych metod i rozwiązań tak aby były efektywne i synergiczne (wynik końcowy jest wyższy niż suma jego poszczególnych elementów).

3. Zasada punktu równowagi 

We wszystkich relacjach staramy się negocjować i zawierać umowy w taki sposób, aby obydwie strony  były zadowolone (zasada win - win).

4. Zasada stałego rozwoju i wzrostu

Ta zasada polega na:

  • Utrzymywaniu i powiększaniu już istniejącyych zasobów
  • Ich skutecznym wykorzystywaniu
  • Rozszerzaniu zasobów
  • Rozwoju i stosowaniu innowacji
  • Nieustannym doskonaleniu efektywności
  • Zmniejszaniu kosztów