Geodeticca - Fotogrametria

Fotogrametria lotnicza 

Za pomocą najnowszej fotogrametrycznej kamery cyfrowej Vexcel UltraCam Lp, systemu inercyjnego Applanix i samolotu Tecnam MMA zbieramy obrazowe i pozycyjne dane o terytorium. Do najważniejszych zalet fotogrametrii lotniczej zaliczamy szybkość, pomiary bezkontaktowe i kompletność wyników. 

Cyfrowy model pokrycia terenu (DSM) 

Ze zdjęć lotniczych tworzymy chmurę punktów, z której powstaje cyfrowy model pokrycia terenu w postaci siatki regularnej GRID lub nieregularnej siatki trójkątów (TIN). Z DSM półautomatycznie sporządzamy modele 3D budynków, dróg itp. Takie modele dostają się do naszych systemów geoinformacyjnych lub do aplikacji na analizę propagacji hałasu i sygnału, analizy widoczności i innych.  

Cyfrowy model terenu (DTM) NMT (DTM, DEM)

Z wygenerowanego modelu DSM tworzymy cyfrowy model terenu najczęściej metodą klasyfikacji obiektów (budynki, roślinność, ...) i usuwaniem ich z DSM. Porównanie dwóch cyfrowych modeli terenu ma zastosowanie przy obliczeniach powierzchni nasypów i wykopów oraz objętości robót ziemnych.

Ortofotomapy

Zdjęcia lotnicze są podstawową warstwą danych dla:

  • geograficznych systemów informacyjnych, portali mapowych, aplikacji internetowych i mobilnych
  • zarządzania kryzysowego, zarządzania majątkiem, planowania przestrzennego
  • analizy zmian między różnymi okresami czasu i innych.
  • Zakres najczęściej wykorzystywanej (z oferowanych przez nas) rozdzielczości ortofotomap wynosi 5-25 cm na piksel.

Galeria zdjęć

  • Zdjęcie lotnicze
  • Samolot Tecnam MMA
  • Zdjęcie lotnicze - DTM - Chmura punktów
  • Letecká fotogrametria

Galeria video