Geodeticca - Geodezja inżynieryjna

Geodezja inżynieryjna

Jeśli właśnie realizują Państwo projekt budowy o dowolnym zasięgu, bądź też potrzebują Państwo skontrolować parametry geometryczne obiektów i maszyn, proszę wykorzystać usługi Działu Geodezji Inżynieryjnej. 

Osnowy realizacyjne

Zakładamy osnowy realizacyjne z wymaganą dokładnością na wszystkie rodzaje placów budowy (propozycja i stabilizacja, obliczenia określenie i analiza dokładności).

Mapowanie geodezyjne

Sporządzamy mapy geodezyjne dla potrzeb dokumentacji przedprojektowej, mapy o dużej skali jak np. mapy zasadnicze miasta, mapy zasadnicze zakładów przemysłowych, lotnisk, autostrad itp. Wyszukujemy i weryfikujemy trasy sieci uzbrojenia terenu do celów projektowych.

Kontrola parametrów geometrycznych 

Za pomocą kontrolnych pomiarów parametrów geometrycznych obiektów budowlanych, dużych maszyn, technologii przemysłowych określamy prostoliniowość, równoległość, płaskość, prostopadłość, pionowość, nachylenie itp. 

Przemieszczenia i deformacje

Wykonujemy pomiary kontrolne podczas prób obciążeniowych, w których określamy całkowite przemieszczenia przestrzenne oraz odkształcenia konstrukcji nośnych, osiadanie, odchylenia obiektów od pionu. Określamy przemieszczenia obiektów budowlanych w wyniku eksploatacji górniczej, robót ziemnych itd.

Dokumentacja powykonawcza 

Sporządzamy inwentaryzację powykonawczą, która jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających realizację budowy a jest niezbędna przy inspekcji budowlanej. W skład dokumentacji obiektu liniowego wchodzą podłużne i poprzeczne profile sieci uzbrojenia terenu i cyfrowe pliki zgodne z wymaganiami administratora sieci, odpowiednie dla danego systemu informacyjnego.  

Wyznaczenie obiektów w terenie

Oferujemy kompleksowe tyczenie z wymaganą dokładnością składające się głównie z:

  • wyznaczenia w terenie przestrzennego położenia obiektu  
  • szczegółowego wyznaczenia obiektu

Galeria zdjęć

  • Autostrada D1 Svinia - Prešov zachód
  • Autostrada D1 Fričovce - Prešov zachód
  • Autostrada D1 Mengusovce - Jánovce