Geodeticca - Systemy informacyjne

Systemy informacyjne 

Geodeticca WebGis

Geodeticca WebGis dla miast i miejscowości jest internetowym systemem geoinfomacyjnym w pełni dostosowanym do Państwa potrzeb. Nie jest to rozwiązanie definitywne, ale otwarty system umożliwiający dosłownie składanie aplikacji internetowej według siebie. Cena jest prawdopodobnie niższa niż faktura za telefon.  

Podstawowa konfiguracja aplikacji 

Warstwy danych

 • ortofotomapa, Bing, Google
 • Mapy ewidencyjne, mapy geodezyjne, mapy historyczne
 • Państwa bazy danych, mapy wyjściowe i inne

Podstawowe moduły

 • System adresowy
 • Plan zagospodarowania przestrzennego
 • Kataster nieruchomości- ewidencja gruntów i budynków
 • Moduł dokumentacji 

Wyszukiwanie nad wszystkimi zapisanymi danymi możliwe jest za pośrednictwem edytora warunków w aplikacji. Warunki można dowolnie łączyć. Aplikacja zawiera szereg funkcji, które pomogą Państwu zarządzać Waszymi danymi. Państwa zadowolenie jest dla nas najważniejsze, dlatego nasze aplikacje umieszczone są w chmurze „cloud“. 

Geodeticca 3D WebGis

Jeśli nie wystarczy Państwu „klasyczny“ WebGis zapraszamy do korzystania z Geodeticca 3D WebGis, który umożliwia pracę w trzech wymiarach. Trzeci wymiar otwiera nowe możliwości wykorzystania GIS jako wirtualanego obrazu stanu rzeczywistego, w którym mogą Państwo analizować i prezentować swoje dane przestrzenne. 

Zastosowanie: 

 • planowanie rozwoju miast, miejscowości, zakładów przemysłowych i projektów inwestycyjnych
 • analiza cieni, propagacji sygnału i hałasu, widoczności
 • prezentacja terenu na wyższym poziomie w celu szybszego i lepszego podejmowania decyzji, dla turystów, odwiedzających

Galeria zdjęć

 • Przykładowe środowisko WebGisu
 • Plan zagospodarowania miejscowości w WebGise
 • Mapa drzewostanów w WebGise
 • Przykładowe środowisko 3D WebGisu

 

Systemy informacyjne 

Geodeticca WebGis

Geodeticca WebGis dla miast i miejscowości jest internetowym systemem geoinfomacyjnym w pełni dostosowanym do Państwa potrzeb. Nie jest to rozwiązanie definitywne, ale otwarty system umożliwiający dosłownie składanie aplikacji internetowej według siebie. Cena jest prawdopodobnie niższa niż faktura za telefon.  

Podstawowa konfiguracja aplikacji 

Warstwy danych

 • ortofotomapa, Bing, Google
 • Mapy ewidencyjne, mapy geodezyjne, mapy historyczne
 • Państwa bazy danych, mapy wyjściowe i inne

Podstawowe moduły

 • System adresowy
 • Plan zagospodarowania przestrzennego
 • Kataster nieruchomości- ewidencja gruntów i budynków
 • Moduł dokumentacji 

Wyszukiwanie nad wszystkimi zapisanymi danymi możliwe jest za pośrednictwem edytora warunków w aplikacji. Warunki można dowolnie łączyć. Aplikacja zawiera szereg funkcji, które pomogą Państwu zarządzać Waszymi danymi. Państwa zadowolenie jest dla nas najważniejsze, dlatego nasze aplikacje umieszczone są w chmurze „cloud“. 

Geodeticca 3D WebGis

Jeśli nie wystarczy Państwu „klasyczny“ WebGis zapraszamy do korzystania z Geodeticca 3D WebGis, który umożliwia pracę w trzech wymiarach. Trzeci wymiar otwiera nowe możliwości wykorzystania GIS jako wirtualanego obrazu stanu rzeczywistego, w którym mogą Państwo analizować i prezentować swoje dane przestrzenne. 

Zastosowanie: 

 • planowanie rozwoju miast, miejscowości, zakładów przemysłowych i projektów inwestycyjnych
 • analiza cieni, propagacji sygnału i hałasu, widoczności
 • prezentacja terenu na wyższym poziomie w celu szybszego i lepszego podejmowania decyzji, dla turystów, odwiedzających

Galeria zdjęć

 • Przykładowe środowisko WebGisu
 • Plan zagospodarowania miejscowości w WebGise
 • Mapa drzewostanów w WebGise
 • Przykładowe środowisko 3D WebGisu