Geodeticca - Fotogrametria

Letecká fotogrametria

Pomocou špičkovej digitálnej fotogrametrickej kamery Vexcel UltraCampLp, inercialného systému Applanix a lietadla Tecnam MMA zbierame obrazové a polohové dáta o území. Medzi najväčšie výhody využitia leteckej fotogrametrie patrí rýchlosť, bezkontaktné meranie a komplexnosť výstupov.

Digitálny model reliéfu (DSM)

Z leteckých snímok tvoríme mračno bodov, z ktorého vzniká digitálny model reliéfu vo formáte pravidelnej mriežky (GRID), alebo trojuholníkovej nepravidelnej siete (TIN). Z DSM vyhotovujeme poloautomaticky 3D modely budov, ciest atď. Tieto modely vstupujú do našich geoinformačných systémov, alebo do aplikácií pre analýzu šírenia hluku a signálu, analýzu viditeľnosti a iných.

Digitálny model terénu (DTM)

Z vygenerovaného DSM vytvárame digitálny model terénu najčastejšie metódou klasifikácie objektov (stavby, porasty, ...) a ich odstránením z DSM. DTM má uplatnenie pri výpočte násypov a výkopov zemných prác porovnaním dvoch digitálnych modelov terénu.

Ortofotomapy

Ortofotosnímky poskytujeme ako základnú dátovú vrstvu pre:

  • geografické informačné systémy, mapové portály, webové a mobilné aplikácie
  • krízový managment, správu majetku, územné plánovanie
  • analýzu zmien medzi rôznymi časovými obdobiami a iné
  • najbežnejším využívaným rozlíšením ortofotomáp, ktorý poskytujeme je v rozsahu 5-25cm na pixel

Galéria obrázkov

  • Ortofotosnímka
  • Lietadlo Tecnam MMA
  • Ortofotosnímka -> DTM -> Mračno bodov
  •  Farebný model -> TIN -> GRID -> Vrstevnice

Galéria videí