Geodeticca - Laserové skenovanie

Laserové skenovanie

Pomocou špičkovej techniky laserového skenera Leica ScanStation C10 získavame presné priestorové údaje o objektoch v digitálnej podobe. Medzi najväčšie výhody laserového skenovania patrí minimálny čas merania a bezkontaktné meranie takmer bez obmedzenia prevádzky.

Mračno bodov

 • Výsledkom skenovania je súbor bodov, kde každý bod je reprezentovaný svojou priestorovou polo­hou a ďalšími atribútmi ako farba alebo intenzita odrazu. Body vytvárajú raster s maximálnym rozlíšením 1mm x 1mm. Mračno bodov používame ako najčastejší spôsob výstupu pre tvorbu rezov, pohľadov a 3D modelov v CAD programoch.
 • Na základe mračna bodov poskytujeme ďalšie výstupy a to:
  • 3D modely objektov v požadovanej forme a s voliteľnou úrovňou detailu
  • digitálny terénny model

Využitie

Laserové skenovanie využívame na:

 • digitalizáciu kultúrneho dedičstva
 • dokumentáciu reálneho stavu budov
 • kontrolu geometrických podmienok a parametrov objektov
 • určenie deformácií a pretvorení objektov
 • modelovanie potrubných systémov, konštrukcií

Galéria obrázkov

 • Výstupy laserového skenovania
 • Fiľakovský hrad