Geodeticca - Realizované zákazky

Realizované zákazky

Geodetické práce vo výstavbe

 • R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat
 • D1 Ladce – Sverepec
 • D1 Važec – Mengusovce
 • R3 Trstená obchvat
 • D1 Studenec – Behárovce
 • D1 Jablonov – Studenec
 • D1 Mengusovce – Jánovce
 • D1 Svinia – Prešov
 • R4 Svidník obchvat
 • R4 Košice Milhosť
 • GETRAG FORD Transmisions Kechnec
 • KUNZ Kechnec
 • SCHELLING Kechnec
 • PSA Peugeot – Citroen Trnava
 • KIA Motors Slovakia a MOBIS Slovakia Žilina
 • Prešov Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy
 • Penta Košice bývanie
 • Aupark Košice

 Geodetické práce v katastri nehnuteľností

 • Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a geometrické plány
 • Prešov Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy
 • D1 Hybe – Važec
 • D1 Mengusovce – Jánovce
 • R4 Košice Milhosť k.ú. Sokoľany Seňa Haniska
 • R2 Pstruša – Kriváň k.ú. Vígľaš Stožok Detva
 • R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica severný obchvat projekt PPP
 • Projekt pozemkových úprav k. ú. Olšavka

 Fotogrametria

 • R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie
 • D1 Hybe – Važec
 • D1 Važec – Mengusovce
 • D1 Mengusovce – Jánovce I. úsek a III. úsek
 • D1 Studenec – Behárovce
 • D1 Janovce – Jablonov
 • R4 Svidník obchvat
 • US Steel – haldy
 • R4 Košice – Milhosť
 • Priemyselné parky SR
 • Kia Motors Slovakia
 • ŽSR, Zriaďovacia stanica Žilina Teplička, 2. stavba, 2. etapa
 • Diaľnica D1 Fričovce – Svinia
 • ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska –– Moldava nad Bodvou, mesto 

 Laserové skenovanie

 • 3D model Hotela Hutník (Yasmin) Košice
 • 3D model kaštieľa Barca
 • Evanjelický kostol v Rimavskej Bani
 • 3D model Fiľakovského hradu
 • Palace Hill v Poprade
 • 3D model mostného objektu SO 202-00 na stavbe D1 Mengusovce – Jánovce
 • 3D model tunela Bôrik na stavbe D1 Mengusovce - Jánovce
 • 3D model tunela Branisko 

 Grafika

 • Animácie investičných projektov EHMK 2013 (Kunsthalle, Kasárne-Kulturpark, Spots, Parky...)
 • Webová aplikácia - tréning pracovných rutín v oblasti požiarnej ochrany a BOZP
 • Animácia technológie MiM Betamont
 • Prezentácia stavebných diel IS COLAS
 • Animácia D1 Studenec – Behárovce
 • Animácia Evanjelického kostola v Rimavskej Bani
 • Animácia Fiľakovského hradu 
 • Vizualizácie diaľnic a rýchlostných ciest 

Geoinformačné systémy

 • WebGIS pre mesto Modra
 • WebGIS pre mesto Medzev
 • WebGIS pre obec Zákamenné
 • WebGIS pre obec Oravský Biely Potok
 • WebGIS pre obec Žitavany
 • WebGIS pre obec Úhorná
 • WebGIS pre obec Partizánska Lupča
 • WebGIS pre obec Bukovec
 • WebGIS pre obec Horné a Dolné Slažany
 • WebGIS pre obec Obyce