Inžinierska a Priemyselná Geodézia, Kataster nehnuteľností, Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, Pozemkové úpravy

Letecká Fotogrametria, Ďiaľkový Prieskum, Blízka Fotogrametria, 3D Laserové Skenovanie, Mobilné Mapovanie

GeoInformačné Systémy, Webové Služby, Monitoring stavebných objektov v reálnom čase, 3D Počítačová Grafika

Umelá Inteligencia, Počítačové Videnie, IoT, Big Data

GEODÉZIA

GEODÁTA

GEOINFORMATIKA

VÝSKUM A VÝVOJ

NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS