ČIERNE STAVBY A DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ, Pasportizácia reklamných nosičov, Digitálna mapa mesta, WebGIS Small Town, WebGIS City

PREZENTÁCIA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV, Dokumentácia stavebných prác, Geodetické služby vo výstavbe budov, Geodetický dozor – AGK Investora, WebGIS Developer, Online monitoring budov

ZRÁŽKOVÉ VODY, WebGIS Infrastructure, Prezentácia investičných projektov, Geodetické služby vo výstavbe vodovodov a kanalizácii

VÝSTAVBA

Geodetické služby vo výstavbe ciest a mostov, Geodetické služby vo výstavbe tunelov, Geodetické služby vo výstavbe budov, Geodetické služby v priemysle, WebGIS Infrastructure, Prezentácia investičných projektov, Dokumentácia stavebných prác, Hlavný geodet stavby – AGK Zhotoviteľa, Online monitoring mostov

SPRÁVCOVIA DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Geodetické služby vo výstavbe ciest a mostov, Prezentácia investičných projektov, Geodetické služby vo výstavbe tunelov, Geodetické služby vo výstavbe budov, Mobilné mapovanie dopravnej infraštruktúry, WebGIS Infrastructure, Online monitoring mostov

ARCHITEKTI A PROJEKTANTI

Architekti a projektanti

POISŤOVNE

3D BUDOVY

SPRÁVCOVIA LESOV

WebGIS Foresto

AGRO

WebGIS Agro