PROFIL SPOLOČNOSTI

MÁME RADI NÁROČNÉ VÝZVY, pri ktorých vieme využiť naše skúsenosti, vášeň pre presnosť, inžinierske myslenie a inovácie. GEODETICCA je moderná geodetická spoločnosť. Od nášho vzniku v roku 2003 sledujeme jeden hlavný cieľ – poskytovať najlepšie služby a produkty v odbore. Naša filozofia je založená na princípoch, ktorým veríme a sú pre nás základom trvalých a úspešných vzťahov.

ČÍM SA ODLIŠUJEME

Hlavnými dôvodmi, prečo sa súčasní zákazníci rozhodli pre využitie našich produktov a služieb je bohatá história, kvalita a komplexnosť služieb, kvalifikovaní odborníci, moderné technologické vybavenie a v neposlednom rade tiež naša proaktivita pri neustálom rozvoji spoločnosti v odbore.

Jedinečnosť skupiny GEODETICCA spočíva v komplexnosti poskytovania profesionálnych a moderných riešení v oblastiach zberu, spracovania a využitia polohových a obrazových údajov, inžinierskej a priemyselnej geodézie a katastra nehnuteľností.

Garanciou kvality, okrem profesionálov v obore, je tiež špičková technológia, ktorú spoločnosť vlastní.

Spoločnosť, okrem vlastných zdrojov, využíva na financovanie projektov v oblasti vedy a výskumu aj možnosť čerpania prostriedkov z eurofondov. V rámci nášho výskumu a vývoja spolupracujeme s renomovanými univerzitami a výskumníkmi. Vedecko-výskumné aktivity smerujú k využitiu existujúcich moderných technológií, ako aj k vývoju nových technológií v odbore na podporu, zefektívňovanie a modernizáciu práce a tiež využitie výstupov pre skvalitnenie života človeka.

PRINCÍPY

Úspešná história pôsobenia spoločnosti na trhu potvrdila, že princípy ktorými sa riadime sú elementárnymi predpokladmi pre vznik dlhodobo úspešne fungujúcich vzťahov.

PRINCÍP DÔVERYHODNOSTI

Dôvera vyrastá z dôveryhodnosti a bez dôvery nemôžu riadne fungovať žiadne vzťahy ani procesy, do ktorých vstupuje človek.

PRINCÍP SYNERGIE A EFEKTÍVNOSTI

Tento princíp vyjadruje účinnosť a súčinnosť používaných metód a riešení tak aby boli efektívne a synergické.

PRINCÍP ROVNOVÁŽNEHO BODU

V rámci všetkých vzťahov jednať tak a uzatvárať také dohody, s ktorými sú spokojné obe strany (princíp výhra – výhra).

PRINCÍP UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RASTU

Tento princíp spočíva v udržiavaní a zhodnocovaní už existcich zdrojov, ich efektívnom využívaní, vo vývoji a neustálom zdokonaľovaní efektivity.

NAŠE referencie

SME ČLENMI

NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS

  • GEODETICCA, S.R.O.

  • Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika

  • www.geodeticca.sk
  • +421 918 360 220, +421 55 728 87 58
  • kontakt@geodeticca.sk, geodeticca@geodeticca.sk
  • FAKTURAČNÉ ÚDAJE

  • IČO: 36572161

  • DIČ: 2021735639
  • IČ DPH: SK2021735639
  • Banka: VÚB, a.s.
  • IBAN: SK10 0200 0000 0025 9497 3158
  • GEODETICCA, s.r.o. zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel: Sro Vložka č. 14114/V zo dňa 28.07.2003
  • GEODETICCA VISION, S.R.O.

  • Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika

  • www.geodeticca.sk
  • +421 918 360 220, +421 55 728 87 58
  • kontakt@geodeticca.sk, geodeticca@geodeticca.sk
  • FAKTURAČNÉ ÚDAJE

  • IČO: 44014091

  • DIČ: 2022592770
  • IČ DPH: SK2022592770
  • Banka: VÚB, a.s.
  • IBAN: SK14 0200 0000 0026 9809 4756
  • GEODETICCA VISION,s.r.o. zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel: Sro Vložka č. 21638/V zo dňa 15.04.2008
  • GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE

  • Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika

  • www.geodeticca.sk
  • +421 918 360 220, +421 55 728 87 58
  • kontakt@geodeticca.sk, geodeticca@geodeticca.sk
  • FAKTURAČNÉ ÚDAJE

  • IČO: 42112842

  • DIČ: 2023158335
  • Banka: VÚB, a.s.
  • IBAN: SK5502000000002837375057