VÝSKUM A VÝVOJ2021-10-06T22:18:18+02:00

UMELÁ INTELIGENCIA

COMPUTER VISION

IOT & BIGDATA

A.M.O.N.

PROJEKT 4 - ITMS: 25110320065 Názov projektu: A.M.O.N. Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra ITMS: 25110320065 Kód [...]

14 marca, 2020|

Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest

Projekt 2 - ITMS: 25110120097 Názov projektu: Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR [...]

14 marca, 2020|

Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest

Projekt 1 - ITMS: 27110230165 Názov projektu: Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych [...]

14 marca, 2020|

NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS

    Go to Top