GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE

Víziou združenia je realizovať vedecko-výskumné projekty, ktoré napomôžu k rozvoju výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike a v zahraničí prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovaním vzťahov medzi komerčnou, výskumnou a akademickou sférou, transferom technológií z výskumu do komerčného využitia a zužitkovaním zahraničných skúseností a kontaktov. Poslaním a cieľom združenia je podpora a realizácia vedecko – výskumných a vývojových aktivít spoločností skupiny GEODETICCA a prepojenie týchto aktivít s aktivitami ďalších členov v rámci spoločných projektov za účelom výskumu, vývoja a komercializácie inovatívnych technológii, produktov a služieb.

GTI

2% dane pre GTI

GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE urobí maximum pre to, aby naše projekty priniesli do každodenného života inovácie, ktoré zmenia Váš pohľad na svet.

KONTAKT

  • GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE

  • Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika

  • www.geodeticca.sk
  • 421 55 728 87 58
  • kontakt@geodeticca.sk, geodeticca@geodeticca.sk
  • FAKTURAČNÉ ÚDAJE

  • IČO: 42112842

  • DIČ: 2023158335
  • Banka: VÚB, a.s.
  • IBAN: SK5502000000002837375057