Polievanie záhrad – využitie Vertexu na automatizáciu rozhodovania