Uzatvorenie kontraktu s ESA na Space CARTOGRAPHER – využitie Vertexu na automatizáciu mapovania na báze satelitných snímok.