Museli ste zaviesť nepopulárne opatrenia, zvýšiť dane z nehnuteľností a zaviesť dodatočné poplatky? Vytvorte si dostatočné zdroje príjmov rozpočtu UŽ TERAZ a to výberom daní na základe reality. Príjmy z daní z nehnuteľností predstavujú jednu z najdôležitejších príjmových položiek rozpočtu samosprávy, ktorú vie samospráva reálne ovplyvniť. Viac sa dozviete na stránke ret.geodeticca.sk