Na príklade reálneho mesta zistíte, aká je výška potenciálneho príjmu, o ktoré mesto prichádza. Aké sú z pohľadu DzN možné ZDROJE PRÍJMOV pre mestá a obce? Prečítajte si, aký je postup pri daňovom exekučnom konaní. Viac sa dozviete na stránke ret.geodeticca.sk