Náš tím aktívne pracuje na projekte PASPORT DOPRAVY pre mesto Pezinok. Pomocou mobilného mapovacieho systému, ktorý je výsledkom nášho vlastného výskumu a vývoja, mapujeme dopravnú infraštruktúru mesta laserovým skenerom a s 360° panoramatickou kamerou.Vďaka pasportu dopravy môže mesto Pezinok prijímať efektívnejšie rozhodnutia na viacerých úrovniach. Viac informácií o našom projekte.