Ako je definovaná STAVBA NA BÝVANIE a čo všetko patrí do kategórie DROBNÉ STAVBY? Ktoré stavby z hľadiska Zákona o miestnych daniach sa za stavby považujú a ktoré medzi ne naopak NEPATRIA A NEMALI BY SA ZDAŇOVAŤ? Viac sa dozviete na stránke RET.GEODETICCA.SK.