Ako je definovaná stavba na bývanie a čo všetko patrí do kategórie drobné stavby?  Ktoré stavby z hľadiska Zákona o miestnych daniach sa za stavby považujú a ktoré medzi ne naopak nepatria a nemali by sa zdaňovať?  Viac sa dozviete na stránke ret.geodeticca.sk