Geodeticca - Geodeticca - Služby v oblasi geodézie a katastra

Fotogrametria Laserové skenovanie Grafika Informačné systémy Inžinierska geodézia Kataster nehnuteľností

Stránka neexistuje!

Novinky
20190813103724_20190131092042_vertex_video_2.jpg
13.08.2019
Spoločnosť GEODETICA VISION, s. r. o., Floriánska 19, 040 01 Košice ako osoba podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “verejný obstarávateľ“ a „ZVO“) tohto času plánuje zadať zákazku, ktorej predmetom je dodanie tovaru s názvom „Komponenty na výskum a vývoj mobilného mapovacieho systému“.
>> viac info
20190225104840_vertex_video_vo2.jpg
25.02.2019
Spoločnosť GEODETICA VISION, s. r. o., Floriánska 19, 040 01 Košice ako osoba podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “verejný obstarávateľ“ a „ZVO“) tohto času plánuje zadať zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie služby s názvom „Služba vo forme licencie na prístup k dátovým sadám“.
>> viac info
20190131092042_vertex_video_2.jpg
30.01.2019
GEODETICCA VISION vďaka stimulom pre výskum a vývoj začala realizovať projekt VERTEX zameraný na extrakciu vektorových objektov v takmer reálnom čase.
>> viac info
Do pozornosti

TECNAM MMA

Nové firemné lietadlo

 

GEODETICCA ako prvá na svete používa lietadlo TECNAM MMA pre veľkoformátovú fotogrametriu.

3D laserový skener

3D laserový skener

 

Spoločnosť vlastní 3D laserový skener Leica ScanStation C10 spolu so špičkovým softvérom a hardvérom.

Vexcel UltraCamLp

Digitálny kamerový systém

 

GEODETICCA zakúpila digitálny kamerový systém Vexcel UltraCamLp pre letecké snímkovanie, ako prvá spoločnosť na Slovensku.